วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

เมื่อ Player ชน Object แล้วให้ไปตอบคำถามใน Construct 2

เมื่อ Player ชน Object แล้วให้ไปตอบคำถามใน Construct 2


การทำด่านหรือ Level สำหรับเข้าเล่นเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

การทำด่านหรือ Level สำหรับเข้าเล่นเกมด้วยโปรแกรม Construct 2

 

การสร้างปุ่มต่างๆ


การสร้างปุ่มต่างๆวันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สอน construct 2 platform game ตอนที่ 1 - 5


ตอนที่ 1


สอน construct 2 platform game ตอนที่ 1 สร้างฉากเกม 


ตอนที่ 2

สอน construct 2 platform game ตอนที่ 1 สร้างฉากเกม 
ตอนที่ 3สอน Construct 2 Platform Game ตอนที่ 3 การสร้าง Animation+พฤติกรรมตอนที่ 4

สอน Construct 2 Platform Game ตอนที่ 4 Event KeyBoard


ตอนที่ 5

สอน Construct 2 Platform Game ตอนที่ 5 การเปลี่ยน Action Animation


พื้นฐานการสร้าเกมส์

พื้นฐานการสร้าเกมส์


พื้นฐานการสร้างเกมแนว Platform ง่ายๆ 

ด้วยโปรแกรม Construct 2