วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พื้นฐานการสร้าเกมส์

พื้นฐานการสร้าเกมส์


พื้นฐานการสร้างเกมแนว Platform ง่ายๆ 

ด้วยโปรแกรม Construct 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น